Oppdatert: 19. juli 2010

 

Downhill 2010

FRA MYRDAL TIL FLÅM PÅ SYKKEL

Sommeren 2010 var vi på en spennende visitt i Flom
helt inne i Aurlandsfjorden. Her ble det en tur med
Flomsbana fra Flom til Myrdal stasjon. En strekning på
bare 20 km. Tog turen er en reise i gjennom storslått
fjellnatur med en stigningsgrad på 55 promille er dette en ingeniørbragd. Det tok 20 år å bygge banen som går som
en korketrekk inne i fjellet. Bane ble satt i drift i 1909.
Ned fra Myrdal gikk det "DownHill" på sykkel.