HETTA FINLAND 2012

Årets barmarkssamling i Hetta i Finland ble en flott opplevelse.
Det var Samenes Idrettsforbund (SVL-N) som arrangerer
samlingen i Hetta.

Lenke: http://www.svl.no/web/index.php?giella1=nor

 

Amalie er klar for formiddagsøkten på rulleski.

 


Lassokasting er en morsom konkurranseform.

 

Det moderne reinhornet.

 

Under oppholdet bor vi i tradisjonelle Finske tømmerhytter
med badstue og greier!

_____________________
Sist oppdatert: 14. september 2012