ÅRETS FØRSTE TUR TIL LILANDSVETEN

Så er vi i gang med årets "hiking adventures"
og først ut en gammel kjenning. Lilandsveten.
 


 

Lilandsveten 351 m.o.h.
 


 

Oi.. oi..... Da gjenstår bare ni turer til før jentene har kvalifisert seg
til en premie i 2011. Erfaringsmessig kommer høst- og vinteren
temmelig raskt. Skal jentene greie kravet bør disse turene
gjennomføres før snøen kommer.
 

Glade jenter!
 

Liland brygge.
 


 

Første jente hjem...

_____________________
Sist oppdatert: 21. mai 2011