Tid for litt forfriskninger.Ida var så rask på ski at hun over en "kul" kom til å lande i dette treet
(minner om at denne turen ble gjennomført 1. april).Pannekaker var det Ida som bestilte, enkelte krav til forpleining
kommer en pappa ikke utenom.

Flott turdag og langt der fremme kan vi se Ida, hun skulle på
død og liv være først ned fra fjellet.....
_____________________
Sist oppdatert: 1. april 2006