Hva med en tur til turlagets postkasse i Rogndalen -
10 poeng står det her....Det hele begynner med en slak stigning og Amalie ble etter hvert litt tørst.


Bare helt topp!


Turkassen i Rogndalen.....


...og ikke mindre viktig, innskrivning.Amalie med et selvportrett!Tja... Vi får prøve litt felt kokkelering.Mat og drikke i solen.Hjemveien går unna i en "fei". Nå blir det bare unnabakker.Turlagskart over området i Bogen.
_____________________
Sist oppdatert: 5. mars 2007